Koncernledning

axel berntsson
Axel Berntsson (född 1980)
VD sedan 2018
Utbildning: Civilingenjör
ola_burenius
Ola Burenius (född 1958)
Koncerncontroller sedan 2019
Utbildning: Civilekonom

James Stansfield (född 1974)
VD för Filtermist sedan 2012
Utbildning: Civilekonom

Jan Berntsson (född 1960)
Teknisk chef sedan 2017
Utbildning: Ingenjör

Anna Åkerblad (född 1975)
CFO sedan 2019
Utbildning: Civilekonom

Mattias Nurman (född 1978)
CIO sedan 2019
Utbildning: Informatik

Dotterbolag