Koncernledning

axel berntsson
Axel Berntsson (född 1980)
VD sedan 2018
Utbildning: Civilingenjör
ola_burenius
Ola Burenius (född 1958)
Ekonomichef sedan 2002
Utbildning: Civilekonom

Dotterbolag