Regulatory

Press release

   2018
   2017
   2016
   2015
   2014


select_press

NY VD UTSEDD I ABSOLENT AB

28 Apr 2015
Read more

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT GROUP AB

14 Apr 2015
Read more

 

ABSOLENT ERHÅLLER MILJONORDER FRÅN EUROPEISK BILTILLVERKARE

1 March 2016
Read more

 

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

26 February 2016
Read more

 

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2015

25 November 2015
Read more

 

ABSOLENT EXPANDERAR MED DOTTERBOLAG I TYSKLAND

15 October 2015
Read more

 

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2015

25 August 2015
Read more

 

ABSOLENT GROUP AB BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA 2015

26 May 2015
Read more

 

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2015

26 May 2015
Read more

Dotterbolag