Absolent Group AB är en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner såsom CNC- maskiner, härdar, pressgjutmaskiner mm. Våra produkter säkerställer ren luft i verkstadslokaler och produktionsanläggningar världen över!

 

Vi verkar på en internationell marknad och våra produkter för luftfiltrering av oljedimma, oljerök och stoft finns idag installerade hos många välkända kunder inom den globala tillverkningsindustrin.
Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping, Sverige och består idag av tre huvudsakliga varumärken – Absolent AB, Bristol och Filtermist. Varje varumärke har sin egen karaktär och fungerar som en självständig enhet inom sitt eget område.

Dotterbolag