Koncernledning

axel berntsson
Axel Berntsson (född 1980)
VD sedan 2018
Utbildning: Civilingenjör
james stansfield
James Stansfield (född 1974)
VD för Filtermist sedan 2012
Utbildning: Civilekonom
jan berntsson
Jan Berntsson (född 1960)
Teknisk chef sedan 2017
Utbildning: Ingenjör
anna åkerblad
Anna Åkerblad (född 1975)
CFO sedan 2019
Utbildning: Civilekonom
mattias nurman
Mattias Nurman (född 1978)
CIO sedan 2019
Utbildning: Informatik

Dotterbolag