Styrelsen

mikael_ekdahl
Mikael Ekdahl (född 1951)
Styrelseordförande i Absolent sedan 2007
Utbildning: Civilekonom och
Jur.kand.
per-axel_fagerholm
Per-Axel Fagerholm (född 1945)
Styrelseledamot i Absolent
sedan 2011
Utbildning: Pol. mag
joakim_westh
Joakim Westh (född 1961)
Styrelseledamot i Absolent sedan 1994
Utbildning: Civilingenjör
marta_schorling_andreen
Märta Schörling Andreen (född 1984)
Styrelseledamot i Absolent sedan 2017
Utbildning: Civilekonom
marta_schorling_andreen
Johan Westman (född 1973)
Styrelseledamot i Absolent sedan 2019
Utbildning: Civilingenjör

Dotterbolag